Tài Khoản : Acc King Legacy Siêu Vip

80.000 ₫
Level
Max Lv 4400
Tộc
40% Tỉ Lệ Có Tộc V2
Gems
Từ 300-500-999 Gems ( 90% 500 Gems )
Item
0-5 Item Đỏ Và rất nhiều item epics kèm theo df hiếm
Epic Items
Nhiều
Fruit
Good Fruits
Support Icon Hỗ trợ ngay